Comissió de comunicació

Pàgina inicial/Comissions/Comissió de comunicació

És una comissió que té per objectiu coordinar la comunicació entre famílies, AMPA i escola, buscant de forma especial la implicació de les famílies i la transparència en la gestió de l’associació. Treballa donant servei a la resta de comissions. Duu a terme les actualitzacions del web de l’AMPA.

També prepara el document Benvinguts que s’entrega als pares en començar el curs.

Vull participar
  • Informar els pares sobre temes relatius a l’escola, millorant en la mesura del possible la comunicació entre escola i famílies.

  • Treballar conjuntament amb les delegades per tal que aquestes recullin les queixes, propostes, suggeriments i felicitacions que facin referència a l’AMPA.
  • Buscar la implicació de les famílies, conjuntament amb els delegats i les delegades.

  • Informar a la direcció de l’escola i presidència de l’AMPA de tota publicació, abans de difondre-la.

  • Informar dels acords presos en els consells escolars.
  • Establir com a criteri que tot allò que es publiqui sigui informació directa de temes que afectin els alumnes i no utilitzar la web per fer publicitat de les empreses proveïdores ni de res que no estigui directament relacionat amb l’escola o les famílies.

  • Gestionar la redacció de l’Odissea en format newsletter online

  • Donem servei a les altres comissions i a l’escola per temes relatius a l’escola. Tots aquells temes que fan referència a la classe han de seguir el canal de les delegades i aquelles informacions puntuals i immediates de tipus administratiu han de seguir el canal de l’administració de l’AMPA.

  • Com a voluntaris no ens fem responsables de tot allò en què directa o indirectament hi prengui part la comissió de comunicació.